Άρθρα: Οτάβα

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά την παρουσίαση της έκθεσης Landmine Monitor 2023 στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Αφοπλισμό του ΟΗΕ (UNIDIR)