Άρθρα: παραγωγούς

Πράγματι, αρκετοί από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) του ΟΗΕ εμπλέκονται άμεσα σε πολιτικές που πιέζουν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τις προμήθειες τροφίμων σε όλο τον κόσμο.