Άρθρα: Ρώσους

Η Ουκρανία έχει “πρόβλημα πολιτικών δικαιωμάτων”, με “πολιτικές εν καιρώ πολέμου” που “ουσιαστικά υποβιβάζουν τους ρωσόφωνους σε μόνιμο καθεστώς δεύτερης κατηγορίας