Άρθρα: Σάββατο

Η γιορτή του Λαζάρου είναι κινητή πέφτει πάντα Σάββατο και συγκεκριμένα μία μέρα πριν από την Κυριακή των Βαΐων