Άρθρα: στρατιωτικής

Αποδεσμεύθηκε σήμερα (25.10.23) το πόρισμα της πρόσφατης Αστυνομικής Αναθεώρησης (Review) για την έρευνα που διεξήγαγε η ίδια Μητροπολιτική Αστυνομία το 1968

Η αποστολή του USS Ford και του Carrier Strike Group στην περιοχή του Ισραήλ δεν έχει μόνο διπλωματική σημασία. Ακολουθούν οι πιθανές συγκεκριμένες χρήσεις των δυνατοτήτων του