Άρθρα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε μια εποχή που οι καιρικές συνθήκες γίνονται όλο και πιο δυσμενείς λόγω της κλιματικής αλλαγής, η υιοθέτηση προστατευτικών πολιτικών για τους μικροκαλλιεργητές

Τα αμέτρητα σφαιρίδια πλαστικού, τα οποία οι ειδικοί φοβούνται ότι είναι τοξικά και επιβλαβή για τη θαλάσσια ζωή και τους ανθρώπους, πιστεύεται ότι χύθηκαν από ένα φορτηγό πλοίο.