Άρθρα: Αρκτική

Τα μικρόβια τρέφονται με αυτή την απελευθερωμένη ύλη και εκσφενδονίζουν ποσότητες μεθανίου, ένα αέριο που είναι 80 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα