Άρθρα: Ενέργεια

Αυτό το άρθρο που δημοσιεύθηκε αρχικά στις 11 Νοεμβρίου 2023 αναθεωρήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 με έμφαση στους κινδύνους της κλιμάκωσης και το ρόλο

Μερικές χιλιάδες καταναλωτών ρεύματος εμποδίστηκαν να αλλάξουν πάροχο και να μετακινηθούν από μια εταιρεία σε άλλη τον προηγούμενο μήνα (Σεπτέμβριο)…