Άρθρα: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο «Εντοπισμός αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα»

Στη Γενεύη της Ελβετίας πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) με θέμα “Προσεγγίσεις του δικαίου του ανταγωνισμού και της πολιτικής για τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα οικοσυστήματα”