Άρθρα: BRICS

Με απλά λόγια, οι BRICS θέλουν να “παίξουν εκ του ασφαλούς” επειδή όλα τα μέλη τους, εκτός από τη Ρωσία, βρίσκονται σε σχέσεις πολύπλοκης οικονομικής-χρηματοοικονομικής αλληλεξάρτησης με τη Δύση

Η πραγματικότητα είναι ότι οι BRICS οραματίζονται μόνο τη σταδιακή μεταρρύθμιση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω μιας σειράς προσεκτικά συντονισμένων κινήσεων