Άρθρα: BRICS

Στη Γενεύη της Ελβετίας πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) με θέμα “Προσεγγίσεις του δικαίου του ανταγωνισμού και της πολιτικής για τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα οικοσυστήματα”

Από τον Ιανουάριο του 2024, η Ρωσία ανέλαβε τη σκυτάλη της προεδρίας των BRICS ασχολούμενη πρώτα με την κατάλληλη περιγραφή των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική)