Άρθρα: Συνέντευξη

Η ανάλυση υποστηρίζει ότι η νέα του στάση οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένοι δυτικοί αξιωματούχοι πιθανότατα διεξάγουν ήδη ανεπίσημες συνομιλίες με τη Ρωσία.