Άρθρα: τεχνητή νοημοσύνη

Σήμερα, γινόμαστε μάρτυρες της παρακίνησης (χειραγώγησης) του πληθυσμού να αποδεχτεί μια “νέα κανονικότητα” που βασίζεται σε μια αφήγηση περί κλιματικής έκτακτης ανάγκης