Άρθρα: ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Ο κόσμος άλλαξε και θα συνεχίσει να αλλάζει μέχρι να προσαρμοστεί στη νέα τάξη πραγμάτων

Παρουσιάζεται ένα έγγραφο της Παγκόσμιας Τράπεζας που δηλώνει ότι η πανδημία θα λήξει το 2025. Η αυθεντικοποίηση του είναι προς…

Η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κίνας έχει ξεκινήσει μια νέα εφαρμογή που ενθαρρύνει τους πολίτες να αναφέρουν αντιφρονούντες για την έκφραση…