Άρθρα: Ευρώπης

Τα αρχαιότερα άλλα τέτοια χωριά ανακαλύφθηκαν στις ιταλικές Άλπεις και χρονολογούνται γύρω στο 5000 π.Χ., δήλωσε ο ειδικός στις ευρωπαϊκές νεολιθικές λιμναίες κατοικίες.